Stavební připravenost vrat

Garážová vrata Doorhan lze montovat až po konečné omítce včetně štuků uvnitř garáže i na špaletách. Dále musí být hotové podlahy a to i včetně případné dlažby. Prostor garáže musí být dobře přístupný a vyklizený, před garáží nesmí být lešení. Je nutno zajistit, aby v prostoru garážových vrat a v celé jejich dráze nebyly překážky bránící montáži nebo provozu. Zejména je velmi důležité vyznačit elektrické, vodovodní a plynové vedení apod.

U garážových vrat s pohonem musí zákazník zajistit na stropě zásuvku. Zásuvka musí být mimo osu vrat (b=20cm), zároveň zásuvka musí mít odpovídající vzdálenost od nadpraží (překladu). Tato vzdálenost je závislá na typu motorové kolejnice.

Pokud budete chtít nainstalovat tlačítkový spínač uvnitř garáže, pak musíte připravit krabici KO68 více než 30cm od otvoru pro garážová vrata a musíte natáhnout kabel typu Sykfy 2x2x0,5 z této krabice k zásuvce, kde je nutné nechat rezervu 1,5m.

Při požadavku na instalaci venkovního klíčového spínače natáhněte kabel typu Sykfy 2x2x0,5 z místa, kde chcete mít umístěný klíčový spínač. Odtud natáhněte výše uvedený kabel k zásuvce, kde nechte asi 1,5m rezervu.

Stavebník se zaručuje zajistit vodorovné a začištěné nadpraží a rovné svislé ostění v místě montáže garážových vrat. Plocha ostění a nadpraží musí být v jedné rovině a hrany ostění a nadpraží spolu musí svírat úhel 90°.

Popis k nákresu + nutná specifikace:

a – vzdálenost zásuvky od nadpraží (dle typu kolejnice motoru – viz text výše)

b – vzdálenost zásuvky od osy vrat vlevo nebo vpravo 20cm

e – výška nadpraží min. 12-35cm – dle typu garážových vrat a způsobu ovládání

f – prostor za ostěním min 12cm

x – šířka čistého otvoru pro vrata po omítkách případně obkladech

y – výška čistého otvoru pro vrata po omítkách případně obkladech

 

Podrobnosti stavební připravenosti pro garážová vrata konzultujte s našimi technickými pracovníky u Vás na stavbě. Jsme tu pro Vás.

Formulář stavební připravenosti si můžete stáhnout <<zde>> : stavební připravenost – garážová vrata