Stavební připravenost vrat

Garážová vrata je nutno montovat po konečné omítce včetně štuků uvnitř garáže i na špaletách. Dále musí být hotové podlahy včetně případné dlažby.

Prostor garáže musí být přístupný a vyklizen. Před garáží nesmí být lešení. Zajistěte, aby v prostoru vrat a celé jejich dráze nebyly překážky bránící motáži nebo provozu. Zejména vyznačte elektrické, vodovodní a plynové vedení apod.

V případě, že budete mít průmyslová vrata s pohonem, zajistěte na stěně zásuvku, zásuvka musí být mimo osu vrat (tedy b=20 cm), zároveň zásuvka musí mít odpovídající vzdálenost od nadpraží (překladu), tato vzdálenost je závislá na typu motorové kolejnice.

Pokud budete chtít instalovat tlačítkový spínač uvnitř garáže, pak připravte krabici KO 68 více než 30 cm od otvoru pro vrata a natáhněte kabel typu SYKFY 2x2x0,5 z této krabice k zásuvce, kde nechte asi 1,5 m rezervu.

Objednatel se zaručuje, že zajistí stavební připravenost vhodnou pro montáž vrat. Vodorovné a začištěné nadpraží a rovné svislé ostění v místě montáže garážových vrat.

Plocha ostění a nadpraží musí být v jedné rovině a hrany ostění a nadpraží spolu musí svírat úhel 90°. Celá plocha stěny, kam se budou vrata montovat musí být v rovině.
Boční stěny musí být kolmé na stěnu kam se montují vrata a strop rovnoběžný s podlahou.

Popis k nákresu + nutná specifikace:

a – vzdálenost zásuvky od nadpraží (dle typu kolejnice motoru)

b – vzdálenost zásuvky od osy vrat vlevo nebo vpravo 20cm

e – výška nadpraží

f – prostor za ostěním

x – šířka čistého otvoru pro vrata po omítkách případně obkladech

y – výška čistého otvoru pro vrata po omítkách případně obkladech

z – výška kotvení od stropu do podlahy

Podrobnosti stavební připravenosti pro garážová vrata konzultujte s našimi technickými pracovníky u Vás na stavbě. Jsme tu pro Vás.

Formulář stavební připravenosti si můžete stáhnout <<zde>> : stavební připravenost – garážová vrata